ĆIROVIĆ GROUP

 

Registracija i osiguranje vozila

REGISTRACIJA I OSIGURANJE VOZILA

Kod nas možete obaviti sve poslove vezane za registraciju Vaših vozila, izvršiti tehnički pregled vozila, zaključiti polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, kao i sve druge vrste osiguranja (kasko, delimični kasko - lom stakala), izvaditi zeleni karton, međunarodna dokumenta, kao i platiti takse neophodne pri registraciji vozila.

Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno osiguranje vozila bez kojeg se ne može izvršiti registracija vozila. Ovom polisom ste zaštićeni ukoliko svojim vozilom pričinite štetu trećem licu. Polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti je vezana isključivo za vozilo, ne za vozača. Što znači da će svaka šteta biti pokrivena bez obzira na to ko upravlja vozilom.

REGISTRACIJA VOZILA - PRODUŽENJE REGISTRACIJE - POSTUPAK I DOKUMENTACIJA

Registracija vozila podrazumeva vršenje tehničkog pregleda na jednom od ovlašćenih mesta. Radi registracije vozila mora se zaključiti polisa obaveznog osiguranja kod nekog od ovlašćenih zastupnika osiguravajuće kuće po uzboru. Plate se takse za registraciju. U MUP-u se za registraciju vozila nosi Saobraćajna dozvola, Lična karta vlasnika, Lična karta ovlašćenog lica ako se registracija vrši na osnovu ovlašćenja ili Lična karta kupca po kupo-prodajnom ugovoru. 

U svakom slučaju je obavezno prisustvo vlasnika lične karte. Dva primerka polise, original i primerak za MUP, dokaz o plaćenim taksama, priznanice.

Pravna lica kao dokaz o uplati prilažu potvrdu plaćanja koju im izdaje banka, ovlašćenje, potpisano i overeno od strane ovlašćenog lica, za lice koje odlazi u MUP štampaju na memorandumu firme i zavode u delovodnik. Pored toga dostavljaju kopiju rešenja iz APR-a i overavaju pečatom sve kopije polise.

Za registraciju vozila iz uvoza je potrebno sve isto kao i za produženje, samo što se umesto saobraćajne dozvole prilaže sva dokumentacija o uvozu, carinjenju i plaćenom porezu, a to treba da obezbedi prodavac vozila.

Registracija vozila za strane državljane:

Strani državljani prilikom tehničkog pregleda i odlaska u MUP umesto Lične karte prilažu Pasoš i potvrdu o privremenom boravku izatu od MUP-a.

Ako je prošlo više od 30 dana od isteka registracije vozila onda se pri registraciji izdaju nove tablice.

Produžetak registracije vozila može biti i nakon isteka od 30 dana od prethodne registracije samo se tada izdaju nove tablice, stare se vraćaju u MUP i vadi se nova saobraćajna dozvola, a stara se poništava u MUP-u.


O nama

Transport i selidbe su naša primarna delatnost. Specijalizovani smo za domaći i međunarodni transport. Naše osoblje je profesionalno, dok su naše cene pristupačne i prilagođene našem tržištu. Stručna organizacija, profesionalni timovi, iskustvo i savremena vozila - garantuju efikasan prevoz robe.

Kvalitet usluga

Naše postojanje, rast i razvoj na izuzetno konkurentnom domaćem tržištu, dugujemo velikom broju zadovoljnih klijenata. Zahvaljujući našim klijentima, njihovim preporukama i našim inovacijama – uspeli smo da u veoma kratkom roku unapredimo naše poslovanje, kao i da obezbedimo najviši nivo kvaliteta usluga.

Kontakt

ĆIROVIĆ GROUP

Slanački put 26,

11000 Beograd

Telefoni:

+381 11 278 15 56

+381 11 278 15 50

Mobilni telefoni:

+381 64 940 05 04

+381 64 953 60 00

+381 60 45 48 111

+382 68 149 511

E-mail: office@cirovicgroup.com

Skype: Ćirović Group

 

PaySpot

Pretraga