ĆIROVIĆ GROUP

 

PaySpot platne usluge

 

BRZO, LAKO I SIGURNO!

Kao ovlašćeni zastupnik platne institucije Pay Spot d.o.o. Novi Sad - ĆIROVIĆ GRUPA pruža sledeće vrste usluga:

  • Uplate svih vrsta računa fizičkih lica (EPS, Telekom,Telenor, komunalije, porezi, administrativne takse, užine, ekskurzije...), gotovinski i bezgotovinski debitnim i kreditnim karticama svih banaka
  • Uplate pazara pravnih lica
  • Podizanje gotovine sa tekućeg računa
  • Transver novca PaySpot Net - izvršavanje novčane doznake putem mreže šaltera platne institucije Pay Spot d.o.o. Novi Sad

Poznajete osobu koja živi u INOSTRANSTVU, koja želi da Vam pošalje novac, ali da on stigne BRZO i BEZBEDNO do Vas?

Imamo rešenje! RIA - međunarodni transfer novca.

Sve što Vam je potrebno je lični identifikacioni dokument, da našem zaposlenom kažete ime osobe koja Vam šalje novac i PIN - broj koji Vam je dao pošiljalac novca, i preuzimate Vaša novčana sredstva.

 

 

RIA

 


ŠTA JE RIA?

Treća po veličini kompanija za transfer novca u svetu i deo industrije koja ostvaruje promet od 575 milijardi dolara godišnje. RIA egzistira zahvaljujući snovima 250 miliona migranata koji su napustili svoje domove u potrazi za boljim životom. Mnogi nemaju pristup tradicionalnim bankarskim uslugama, zbog čega im RIA pruža siguran, pouzdan i pristupačan način da pošalju novac kući svojim voljenima.


ŠTA JE PAYSPOT?

PaySpot d.o.o. je platna institucija sa sedištem u Novom Sadu, koja je rešenjem Narodne banke Srbije br.54 od 17.05.2016 dobila dozvolu za pružanje više vrsta platnih usluga:

  • A. Usluge koje omogućavaju uplatu gotovog novca na platni račun, kao i sve usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa.
  • B. Usluge koje omogućavaju isplatu gotovog novca sa platnog računa, kao i sve usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa.
  • C. Usluge prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun, i to: transferom odobrenja, direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje ili korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva.
  • D. Usluge izvršavanja novčane doznake kod koje pružalac platnih usluga prima platiočeva novčana sredstva bez otvaranja platnog računa za platioca ili primaoca plaćanja, isključivo radi stavljanja tih sredstava na raspolaganje primaocu plaćanja ili radi prenosa tih sredstava primaočevom pružaocu platnih usluga, koji ih stavlja na raspolaganje primaocu plaćanja.

platna institucija


O nama

Кompanija Ćirović Group ima jaku poziciju na domaćem tržištu – na kome je priznata i od strane klijenata i poslovnih partnera. Naš menadžment prati najnovije trendove u industriji i implementira ih u svakodnevno poslovanje. Naši zaposleni su profesionalni u svom poslu. Oni znaju da su klijenti uvek na prvom mestu, kao i da zaslužuju usluge na visokom nivou po pristupačnim cenama.

Kvalitet usluga

Naše postojanje, rast i razvoj na izuzetno konkurentnom domaćem tržištu, dugujemo velikom broju zadovoljnih klijenata. Zahvaljujući našim klijentima, njihovim preporukama i našim inovacijama – uspeli smo da u veoma kratkom roku unapredimo naše poslovanje, kao i da obezbedimo najviši nivo kvaliteta usluga.

Kontakt

ĆIROVIĆ GROUP

Slanački put 26,

11000 Beograd

Telefoni:

+381 11 278 15 56

+381 11 278 15 50

Mobilni telefoni:

+381 64 940 05 04

+381 64 953 60 00

+381 60 45 48 111

+382 68 149 511

E-mail: office@cirovicgroup.com

Skype: Ćirović Group

 

Pretraga